Комітет Медичного і Фармацевтичного Права та Біоетики - Наукові читання на тему «Медичне право України: історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи розвитку»

Наукові читання на тему «Медичне право України: історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи розвитку»

Анонси Комітету 14:39 Чт 16.06.22 233 Переглядів Версія для друку

11 липня 2022 р. з 15.00 до 18.00 год. Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України спільно з кафедрою медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівським торговельно-економічним університетом та Науково-дослідним інститутом державного будівництва і місцевого самоврядування (Львівська лабораторія прав людини та громадянина) за підтримки ГО «Фундація медичного права та біоетики України» проводитиме наукові читання на тему «Медичне право України: історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи розвитку», присвячені пам’яті Гладуна Зіновія Степановича (12.04.1950 – 11.07.2021).

Зіновій Степанович Гладун зробив неоціненний внесок у розвиток науки медичного права, його ім’я назавжди залишиться у золотій скарбниці національного медичного права як одного з його основоположників, адже він був розробником понад 30 законопроєктів, серед основних: Основи законодавства України про охорону здоров’я, Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ та ін.

Мета заходу: пригадати життєвий і творчий шлях Зіновія Гладуна, висвітлити історичні аспекти медичного права, розкрити спектр приватноправових і публічно-правових відносин у сфері надання медичної допомоги.

Захід відбуватиметься в онлайн форматі на платформі zoom.

До участі в заході запрошуються представники медичної і правової доктрини та практики, сферою професійного інтересу яких є медичне право, фармацевтичне право, біоетика, правове забезпечення системи охорони здоров’я, органів влади, громадських об’єднань, студентство, засоби масової інформації.

 

Основні тематичні напрями конференції:

Історія медичного права.
Життєвий і творчий шлях Зіновія Гладуна.
Формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я.
Реформування системи охорони здоров’я: проблеми та досягнення.
Приватноправові відносини у сфері надання медичної допомоги.
Публічно-правові відносини у сфері надання медичної допомоги.

 

За результатами роботи заходу буде видано електронний збірник статей. Статті до збірника повинні бути подані на електронну адресу prlawlab@ukr.net не пізніше 01 липня 2022 р. з дотриманням таких вимог:

 

Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена. Прошу врахувати, що стаття не буде піддаватись літературному редагуванню видавцями, а тому повинна бути надіслана після літературного редагування.
Увага! Тематика статей повинна відповідати темі наукових читань. За інших обставин, на жаль, статті оргкомітетом розглядатись не будуть, а, відповідно, й публікуватись.
Обсяг – 5-8 стор., текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal
Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
Другий – місце праці та посада, науковий ступінь та вчене звання;
Третій – назва статті;
Далі йде текст статті з абзацним відступом 1,25 см;
Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до вимог Ванкувер Стилю або Стилю Оксфордського Університету для цитування юридичних документів. З вимогами до Стилів Ви можете ознайомитись у Методичних рекомендаціях «Міжнародні Стилі цитування та посилання в наукових роботах». К. 2016. Документ розміщено за покликанням: https://medlaw-journal.com/index.php/journal/about/submissions

 

Зразок оформлення статті

Терешко Христина Ярославівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри медичного права ФПДО

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:
ПРОБЛЕМИ ТА НОРМАТИВНІ ГАРАНТІЇ

У системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності людини і громадянина важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу [...текст доповіді...]

 

Використані джерела

Медичне право: підручник / За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Б. Булеца, д.ю.н., доц. М.В. Менджул. – Ужгород.: ТОВ «РІК-У», 2021. – 720 с.

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення матеріалу, який підготовлений та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

Участь у заході безоплатна. Електронний збірник статей буде розміщено у вільному доступі на сайтах та електронних сторінках партнерів заходу, а всі автори отримають покликання на нього.

 

Для участі в заході Вам необхідно зареєструватись за покликанням:

 

Реєстрація буде відкрита до 18.00 год. 5 липня 2022 р. Усім учасникам буде надіслано запрошення із zoom покликанням на захід і детальну програму заходу.

 

Для додаткової інформації просимо звертатись:

Голова оргкомітету Сенюта Ірина (0676707033);

Контактна особа Терешко Христина (0677313035).

Будемо щиро раді бачити Вас на заході!

З повагою і надією на співпрацю,

оргкомітет

Популярні новини

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування