Комітет Медичного і Фармацевтичного Права та Біоетики - Конституційне право на охорону здоров’я

Конституційне право на охорону здоров’я

Новини Комітету 19:36 Нд 20.03.22 52 Переглядів Версія для друку

Запитання: Чи обмежується конституційне право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування в умовах воєнного стану в Україні?

Відповідь:

Відповідно до ч. 1 ст. 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. У ч. 2 цієї ж статті йдеться, що в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. У ст. 49 Основного Закону України гарантовано право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, яке може бути обмежено в умовах воєнного стану. У п. 3.2. Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 №10-р/2020 зазначено: згідно зі ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом — актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

У п. 5 ст. 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в указі Президента України про введення воєнного стану, з-поміж іншого, визначається вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. У п. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 зазначено, що в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Цей Указ затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX. Жодних змін у досліджуваному аспекті не внесено Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 №133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022.

З огляду на проведений аналіз законодавчих актів, можна стверджувати, що конституційне право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування в умовах воєнного стану не обмежено. Отже, кожна людина має право на повний обсяг медичної допомоги в умовах воєнного стану без жодних обмежень, у тому числі на планове лікування.

Звертаю увагу, що Наказ МОЗ України «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» від 24.02.2022 №374 є контроверзійним, адже вводить обмеження конституційного права, визначаючи, що заклади охорони здоров’я повинні забезпечити тимчасове припинення планових госпіталізацій пацієнтів.

Відповідь підготувала: Ірина Сенюта, д.ю.н., професор, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України»

Популярні новини

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування