Комітет Медичного і Фармацевтичного Права та Біоетики - Двома Комітетами НААУ підготовлено пропозиції щодо вдосконалення положень нормативно-правових актів у сфері судової експертизи

Двома Комітетами НААУ підготовлено пропозиції щодо вдосконалення положень нормативно-правових актів у сфері судової експертизи

Новини Комітету 11:16 Пн 27.04.20 222 Переглядів Версія для друку

Комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ у співпраці з Комітетом експертного забезпечення адвокатської діяльності НААУ здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів у сфері судової експертизи. За результатами проведеного аналізу напрацьовано низку важливих зауважень та пропозицій щодо шляхів усунення недоліків нормативно-правових актів у зазначеній сфері. Вказані пропозиції та зауваження спрямовані до Міністерства юстиції України для врахування під час підготовки проєктів законодавчих актів у сфері судової експертизи.

Напрацьовані комітетами НААУ пропозиції стосуються і вдосконалення порядку проведення судових експертиз загалом, і деяких видів судових експертиз (судово-психологічної, судово-медичної та судово-психіатричної), зокрема.

У підготовлених пропозиціях, серед іншого, наголошено на необхідності:

1) усунення законодавчих прогалин та внесення відповідних змін до КПК України, які передбачатимуть можливість проведення в кримінальному процесі повторних і додаткових, комісійних та комплексних експертиз за аналогією до відповідних положень ЦПК України, ГПК України, КАСУ України;

2) приведення нормативно-правових актів у відповідність до  зазначеної сфери та Законів України, зокрема КПК України, Закону України «Про судову експертизу»;

3) нормативного визначення процесуальних ознак (первинної, додаткової, повторної) судових експертиз через унесення відповідних змін до статті 4 Закону України «Про судову експертизу»;

4) прийняття нових відомчих нормативно-правих актів, які якісно регламентуватимуть порядок проведення судово-медичних експертиз, зокрема комісійних, та внесення змін до статті 7 Закону України «Про судову експертизу», у якій до переліку суб’єктів, що здійснюють судово-експертну діяльність, необхідно включити територіальні бюро, визначивши водночас їхній правовий статус та нормативно закріпивши легальність їхньої діяльності у сфері проведення судових експертиз;

5) унормування строків проведення судових експертиз через унесення відповідних змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз й експертних досліджень і Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98  № 53/5 (зі змінами).

Окремі зауваження та пропозиції стосується питань нормативного врегулювання методичного забезпечення здійснення судових експертиз, серед яких:

1) указано на необхідність розроблення Методики встановлення заподіяння моральної шкоди та Методики оцінювання розміру компенсації спричинених страждань;

2) наголошено на необхідності передбачення надання відповідних Методик проведення судових експертиз на запит правоохоронних органів, судів та зацікавлених юридичних і фізичних осіб через унесення відповідних змін до Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008  № 1666/5 (зі змінами). Закріплення вказаних норм сприятиме забезпеченню єдиного методологічного підходу в розв’язанні питань теорії та практики судової експертизи, перевірки повноти й правильності результатів проведених досліджень;

3) запропоновано провести перевірку методик, які внесені до Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України, щодо їхньої актуальності. За результатами вказаної перевірки прийняти рішення про осучаснення через унесення відповідних змін або припинення застосування.

Окрема увага була приділена питанням нормативного вдосконалення процедури проведення судово-психіатричної експертизи. Зокрема, було зазначено, що на сьогодні в Україні монопольним правом проведення судово-психіатричних експертиз наділена виключно одна інституція – Державна установа «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України». Водночас аналіз статуту вказаної державної установи дає підстави стверджувати, що наразі вона позбавлена права проводити судово-психіатричні експертизи. У зв’язку із цим, нагальною необхідністю постає нормативне розв’язання питань щодо суб’єктів проведення судово-психіатричної експертизи.

У висловлених пропозиціях було акцентовано увагу на тому, що на сьогодні чинним законодавством не передбачено можливості проведення альтернативної експертизи. Щоб усунути зазначені законодавчі прогалини було запропоновано збалансувати Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» з іншими законами, зокрема Законом України «Про судову експертизу». Крім того, було наголошено на необхідності розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України порядку й умов проведення альтернативної медичної експертизи на виконання вимог частини третьої статті 73 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Напрацювання комітетів НААУ містили перелік інших важливих пропозицій, імплементація яких у практичну площину дасть змогу  підвищити якість проведення судових експертиз в України та привести їх у відповідність до міжнародних стандартів у цій галузі.

Популярні новини

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування